EBU New Radio Group

EBU New Radio Group je pracovní skupina, kterou tvoří vybraní odborníci z členských organizací Evropské vysílací unie. Zabývá se vývojem rozhlasových technologií, digitální distribucí dat, problematikou sdílení obsahu, digitálním rozhlasovým vysíláním (DAB) a hybridním vysíláním, které kombinuje internet s tradičním rozhlasovým vysíláním. New Radio Group se snaží odhadovat budoucí vývoj a včas na něj připravit veřejnoprávní rozhlasové organizace. Přesto nejde o technicky zaměřenou skupinu, všechen vývoj posuzuje z pohledu obsahové strategie.

Pracovní skupina New Radio Group také organizuje zpravidla dvě konference ročně, jejichž cílem je výměna zkušeností a názorů (nejen) mezi evropskými médii veřejné služby. Ačkoliv je EBU primárně sdružením veřejnoprávních vysílatelů, jejích akcí se pravidelně účastní také zástupci soukromého sektoru.

Členem EBU New Radio Group jsem od roku 2009 (opakovaně zvolen v letech 2011 a 2013).

Současné složení EBU New Radio Group pro období 2013-2015

Předseda: Mats Akerlund (Švédský rozhlas) Místopředsedové: Luigi Aliberti (RAI, Itálie), JP Coakley (RTÉ, Irsko) Členové:

  • Laurent Finet (RTBF, Belgie)
  • Jorn Jensen (NRK, Norsko a WorldDMB, Velká Británie)
  • Erik Henz Kjeldsen (DR, Dánsko)
  • Michael Reichert (SWR, Německo)
  • Joel Ronez (SRF, Francie)
  • Filip Rožánek (Český rozhlas)
  • Brett Spencer (BBC, Velká Británie)

Podrobnosti naleznete na oficiální webové stránce New Radio Group.

Kontakt: EBU, New Radio Group, L'Ancienne-Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland