eGovernment: Opatrné vyvěšení fanglí

Letošní Invex je upadlejší než kdykoliv předtím. Už loni jsem brblal, že je výstaviště poloprázdné, a letos mi už schází výstižné slovo. Bloumal jsem obrovskou plochou, nad kterou bzučela otravná vzducholoď Olympusu, sem tam byl zastaven rozdavačkou letáků a jinak jsem si přišel jako v nějakém románu o následcích nukleární katastrofy. Všichni byli zalezlí v pavilonech, kde jsou stánky čím dál jednodušší a lacinější. Často jsou jen bílé, s názvem firmy.

eGovernment
JeongGuHyeok / Pixabay

První odborný den byla jedna velká nuda a šeď. Aspoň, že se konaly dvě konference, z nichž se daly nějaké informace vydolovat. Diskusi k problematice digitálního vysílání jsem popsal pro web Českého rozhlasu, dopolední Fórum elektronické komunikace vám přiblížím tady.

Fórum bylo zajímavé účastí dvojjediného ministra Ivana Langera, kteří řídí zároveň vnitro a informatiku. „To může v ledaskom vzbuzovat dojem Velkého bratra. Ale mohu vás uklidnit, není tomu tak. Ty z vás, kteří mají pocit, že je to nelogické spojení, chci přesvědčit, že v mnoha věcech je to logické spojení dvou institucí,“ řekl na začátek. Vzhledem k tomu, že vláda Mirka Topolánka po přibližně měsíčním fungování nedostala důvěru a podá ve středu demisi, začalo se Langerovi celkem vtipně říkat „procházející ministr“. Langer však přítomné ujistil, že jakékoliv personální změny ve vládě, případně změny ve fungování ministerstev neovlivní cestu k eGovernmentu.

A pak slíbil, že státní politika v oblasti informačních technologií by měla být pružnější, neboť oblast ICT bude mít na starosti přímo premiér, respektive Rada vlády pro ICT. Aby její návrhy měly co nejsnadnější cestu vládou, budou radu tvořit tři lidé – předseda vlády, ministr vnitra a ministr financí.

Chystaný zákon o eGovernmentu, jehož pracovní zkratka zní EGA (eGovernment Act), by pak měl definitivně zrovnoprávnit elektronické a papírové dokumenty. Možnost elektronického podání by neměla být závislá na počítačové gramotnosti uživatelů a neměla by také nikoho nutit, aby kvůli vyřizování úředních záležitostí cestoval po celém okrese.

Prostředníkem pro taková podání bude podle představ ministerstva vnitra síť pracovišť Czech Point (Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). „Dostanete od něj všechno. Je to místo, ze kterého bude člověk moci komunikovat se státem, je to místo, které již existuje,“ popsal Langer nápad, vypracovaný ve spolupráci s iniciativou eStát, která úzce spolupracuje s ODS. V Czech Pointy se promění například přepážky na poštách, nebo pracoviště na úřadech pověřených obcí. „Když tuto síť sečtete dohromady, získáváte 3800 míst, ze kterých bude možné vyřizovat velmi snadno veškeré agendy, které potřebujete,“ slíbil ministr.

Co nabídne občanovi Czech Point • veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech • veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech k žadatelovi, jeho věcem a právům • možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů • možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy • možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát

A proč by měly být mezi kontaktními místy i pošty? Inu proto, že na ně jsou lidé zvyklí chodit a nebudou muset hledat nový úřad. Pochyby sice může vyvolat Langerovo tvrzení, že lidé, kteří za přepážkami pracují, „jsou odborně způsobilí to dělat“, ale zachovejme optimismus. „Technologicky jsou připraveni, jediné, co potřebují, je legislativní úprava,“ dodal odcházející ministr.

Ministerstvo vnitra chce ale ve druhé fázi zajít ještě dál a Czech Pointy zařadit mezi licencované živnosti. „Není žádný argument pro to, aby tyto činnosti vykonával pouze stát,“ míní Langer. Dalším důsledkem zavádění eGovernmentu by pak měla být „elektronická demokracie“. I s tímto návrhem přišla iniciativa eStát.

Zákon o eGovernmentu je takřka ve finální verzi a vláda – ať už bude jakákoliv - by ho měla dostat k projednání v prosinci. Vezme-li ho za svůj, poputuje vládní návrh do sněmovny, kde si projde klasickým legislativním kolečkem. Vzhledem k tomu, kolika oblastí se eGovernment dotýká, si troufám soukromě tipnout, že dřív jak za rok sněmovnou neprojde. Spíš bych odhadoval, že by mohl být odhlasován někdy na jaře 2008 s účinností od ledna 2009.

A víc nic zajímavého na Invexu nebylo. Jak jen lituji těch, kdo museli za vstupenku platit…