Jak zjistit počet nespokojených fanoušků na Facebooku

Malou oklikou můžete z Facebooku získat data o tom, kolik fanoušků si skrylo ze své zdi vaše příspěvky - ať už konkrétní, nebo úplně všechny. Napoví vám to, jestli svou stránkou fanoušky neotravujete. Uvidíte také přesný počet uživatelů, kteří vás opustili a zrušili označení To se mi líbí.

Varianta pro fanoušky tabulek

V tomto případě budete potřebovat Excel, případně jiný program nebo online nástroj, který zvládne zpracovat soubor ve formátu XLS s mnoha listy a buňkami.

Otevřete si na Facebooku stránku, kterou spravujete a zobrazte si podrobné statistiky Insights. Vpravo nahoře uvidíte tlačítko Exportovat data. Nastavte období, které vás zajímá a zvolte možnost Data na úrovni příspěvku.

Export dat z přehledu

Potvrďte svůj úmysl tlačítkem Stáhnout. V závislosti na počtu příspěvků, které jste v nastaveném období zveřejnili, se během chvilky začne stahovat soubor ve formátu XLS.

Jakmile ho otevřete v Excelu, uvidíte, že má velmi mnoho listů. Přepínejte je na dolním okraji tak dlouho, až nalistujete metriku s názvem Dlouhodobý Negativní ohlas. Zajímat vás budou následující sloupce:

  • Sloupec I - hide_all_clicks: Kolik lidí přiměl tento příspěvek k tomu, že si skryli všechny příspěvky od vaší stránky.
  • Sloupec J - hide_clicks: Kolik lidí si skrylo tento příspěvek.
  • Sloupec K - unlike_page_clicks: Kolik lidí se rozhodlo zrušit označení To se mi líbí u vaší stránky.

Varianta pro geeky a programátory

1. Zjistěte číselné ID stránky, o kterou se staráte. Pokud stránka nemá vlastní zkrácené uživatelské jméno, najdete ho přímo v adrese stránky. Pokud je krátký název nastavený, zadejte do prohlížeče adresu http://www.facebook.com/vasestranka a „www“ nahraďte slovem „graph“. Výsledná adresa tedy bude http://graph.facebook.com/vasestranka. Objeví se výpis, ve kterém najděte řádek „id:“ a číslo zkopírujte. Pozor, pokud má stránka nastavenou kategorii, uvidíte ve výpisu DVA řádky „id:“ - v takovém případě kopírujete ten, který není v sekci „category“.

2. Otevřete Facebook API Explorer. Najdete ho na této adrese. Klikněte na tlačítko Získat přístupový token (Get Access Token, pokud používáte anglickou verzi). Na záložce „Extended Permissions“ zaškrtněte políčko read_insights a potvrďte tlačítkem Get Access Token.

Přístupový token na Facebooku

Potvrďte požadovaná oprávnění.

3. Na řádek GET vložte příkaz pro zjištění negativních ohlasů. Tvar je následující: ČÍSELNÉIDSTRÁNKY/insights/page_negative_feedback_by_type_unique a následně potvrďte tlačítkem Odeslat.

4. Objeví se výpis, ve kterém najdete tyto řádky:

  • hide_clicks: počet uživatelů, kteří si skryli nějaký příspěvek z vaší stránky, který je nezajímal
  • hide_all_clicks: počet uživatelů, kteří si skryli všechny příspěvky z vaší stránky, ale přesto zůstávají fanoušky
  • unlike_page_clicks: počet uživatelů, kteří zrušili označení To se mi líbí
  • report_spam_clicks: počet uživatelů, kteří nahlásili některý příspěvek z vaší stránky jako nevhodný nebo obtěžující

Tato data jsou ve výpisu za poslední den, týden a necelý měsíc (28 dnů zpětně).