Média při státním pohřbu - rok 1937

„A zatím co Hrad uzavíral Plečníkovu síň před posledním rozloučením, město, ozářené statisíci světly, oživené zástupy návštěvníků z republiky i ze zahraničí, tlumené černí praporů, se připravovalo na poslední pochod statečného. Mnohde již před půlnocí začali se shromažďovat lidé, aby byli v prvních řadách účastníků pohřbu.“

Těmito slovy uvedl večerník Národní listy 21. září 1937 svou reportáž ze státního pohřbu T. G. Masaryka. Posledním rozloučením s prezidentem Osvoboditelem se inspirují také smuteční akty spojené s pohřbem Václava Havla.

Díky archivům Národní knihovny, Moravské zemské knihovny, České tiskové kanceláře a Českého rozhlasu máme uchovaný přesný záznam dobového zpravodajství, ceremonií při Masarykově pohřbu, seznamu hostů, delegací a reakcí obyvatelstva, nechybí ani fotografie.

V následující galerii se můžete podívat, jak smuteční průvod a pohřeb zachytily tehdejší deníky. Ukázky z vysílání Československého rozhlasu včetně kompletního scénáře pohřbu najdete na webu Českého rozhlasu.

[oqeygallery id=3]