Mediální reflexe

Konference Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pořádaná ve spolupráci s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Témata:

  • Volby a jejich mediální obraz (předvolební vysílání, volební zpravodajství, prezentace politických stran, apod.)
  • Role, postavení a možnosti médií veřejné služby v současném mediálním prostředí
  • Klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin (labelling)

Podrobný program bude upřesněn.

Datum: 24. - 25. září 2013 Místo konání: Areál Jezuitské koleje, Telč Pořadatel: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Český rozhlas, Česká televize

Vizitka akce s mikrodaty: