On-line zpravodajství z konference o odblokování digitalizace

V Českém Krumlově probíhá sedmý ročník tradiční mediální konference, která se tentokrát věnuje odblokování digitalizace. Konferenci sledujeme on-line a v tomto neustále aktualizovaném článku přinášíme aktuální dění.

11:13 Náměstek ministra informatiky Zdeněk Zajíček upozornil na technologické, legislativní a politické překážky, které brání úspěšnému dokončení české digitalizace. "Pravda je taková, že kdyby existoval dostatek pozic na digitálním trhu, na které by bylo možné umístit všechny žadatele, bude všechno fungovat normálně. Vzhledem k tomu, že jich je nedostatek, musíme regulovat přístup subjektů na trh," uvedl Zajíček. "Stát by měl hledat podstatně víc motivačních prvků, které by odstranily bariéry v technologické oblasti. "Stát by měl držitele analogových kmitočtů bonifikovat, aby je rychleji opustili," upozornil náměstek. "Jeden velký problém, který před námi stojí, je penetrace set-top-boxů mezi občany. V této oblasti je nezbytná koalice, není možné si myslet, že jenom stát má povinnost zabezpečit, aby si občané kupovali set-top-boxy," vyzval přítomné. Ministerstvo se podle něj snaží najít takové prostředky, aby komerční televize uvolnily analogové frekvence. Problémem je podle Zajíčka také to, že vládní stanoviska k digitalizaci neprezentuje jedno těleso. "Stojí za úvahu, zda národní koordinační skupinu neposílit a nevyztužit o řídící strukturu, kde by byli zastoupeni nejméně na úrovni náměstků všichni dotčení ministři," uzavřel Zajíček.

11:16 Náměstek ministra kultury Jaromír Talíř slíbil, že by digitální novela měla jít do sněmovny ve slíbeném termínu, tedy do prázdnin. Ministerstvo požádalo o zkrácení lhůty připomínkového řízení, aby zákon mohl projít legislativním procesem rychleji. V novele jsou vyřešeny kompenzační licence, odstraňuje také přísnou regulaci pro převzaté digitální vysílání v terestrických a kabelových sítích. Jedno ustanovení umožňuje také Radě pro rozhlasové a televizní vysílání udělovat krátkodobé digitální licence.

11:20 "Znám proces, který ve sněmovně probíhá a vím, jak vypadá lobbing. Je to vždycky těžké, když ta ustanovení nejsou jednoznačná a mají nějakou opozici," poznamenal k dalšímu osudu digitální novely ve sněmovně Jaromír Talíř.

11:27 Slova se ujal místopředseda RRTV Petr Pospíchal: "Stát neměl nikdy ztratit aktivní roli v digitalizaci. Bylo na to zaděláno změnou vysílacího zákona. Nejenom stát se na té ztrátě podílel, ale stejně tak i znovu a znovu tryskající potřeba ten zákon napravovat a dělat ho lepší. Výsledek je pak komplikovanější a hůře aplikovatelný." Příliš široká shoda subjektů, dotčených digitalizací, podle něj není dobrá. "Měla by být taková, aby ty věci prošly," míní Pospíchal. Bude-li se hledat shoda všech subjektů, nenajde se podle Pospíchala nikdy. "Stát musí vystupovat jako silnější partner, jako ten, kdo občas musí rozhodnout a posunout ty věci dál. Měl by se snažit vystupovat jako jedno tělo. Jestliže žaloby proti rozhodnutí státního orgánu posuzuje soud, posuzuje to taky stát. Je to ten samý stát. Většinou jsme mluvili o exekutivní moci, ale ten stát jsou taky soudy. Času nebylo nikdy nazbyt. Před dvěma lety mnozí říkali, že nemáme spěchat a počkat na novelu a na to, či ono. Času bylo málo už tehdy, rozhodně je ho málo teď. Přezkumy soudů jsou dlouhé, soudy rozhodují, jak rozhodují, čili sám přezkum umožňuje obsáhlé zdržování. Výsledkem je jakási nerovnováha, kdy práva těch, kteří licenci získali, nejsou podpořena takovou právní jistotou jako práva těch, kteří ji nezískali. Obávám se ale, že už z toho není cesty ven," prohlásil místopředseda vysílací rady.

11:32 Podle člena Rady ČTÚ Petra Štěpánka zablokovali digitalizaci čeští soudci. "Digitalizaci nezablokovala ani RRTV se svými marginálními chybami, ani Nova se svým právním hyenismem, ale soudci," uvedl Štěpánek. Soudci podle něj přisoudili příliš významnou roli právnímu formalismu. Bývalý člen RRTV ale kritizoval i Český telekomunikační úřad a vysílací radu. "Ve snaze urychlit celý proces, leč bez ohledu na realitu, udělil ČTÚ licence třem operátorům multiplexů," vytýká telekomunikačnímu úřadu člen jeho rady. Podle Štěpánka teď máme virtuální sítě bez obsahu. "Je třeba vzít rozum do hrsti a dohodou celého politického spektra vytvořit novelu, která digitální gordický uzel rozsekne. Má-li mít tento příběh dobrý konec, je třeba odstranit tři bariéry najednou." Těmi překážkami jsou podle Štěpánka dosud nevrácené analogové frekvence komerčních stanic, nevyřešené kompenzační licence a postavení držitelů digitálních licencí. "Je třeba vrátit do hry poškozené držitele-nedržitele digitálních licencí," uvedl Štěpánek. Komerční subjekty podle něj nemohou platit za chyby státu. "Suma sumárum, jsme z nejhoršího vevnitř a sousední země nečekají," shrnul radní ČTÚ.

11:42 Vladimír Balaš z Ústavu státu a práva: "Máme tu přeregulováno. Nejsem si jist, zda je dobře přidávat další koordinační a regulační orgány. Pravá ruka pak neví, co dělá levá."

11:54 Karel Berka ze sdružení Občané za svá práva navrhnul zrušit Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. "Vláda si vytkla za cíl udělat přehlednou situaci z hlediska regulačních úřadů, které působí na území České republiky. V tuhletu chvíli nejsem přesvědčen, že unáhlený krok ke zrušení kteréhokoliv regulačního orgánu prospěje digitalizaci," odpověděl mu Zdeněk Zajíček.

12:02 "Digitalizace je primárně ekonomický problém. Máme různé odhady, kolik bude digitalizace stát. Nikdy nikdo nebyl schopen říct, kdo náklady zaplatí," prohlásil Pavel Hanuš, který má v České televizi na starosti digitalizaci. "Zaplatí to diváci, to je jasná věc," reagoval národní koordinátor Zdeněk Duspiva.

12:18 Slova se chopil bývalý ministr kultury a současný předseda sněmovní mediální komise Vítězslav Jandák. Shrnuje dosavadní vývoj v digitálním vysílání a legislativě.

12:30 Lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová míní, že aktivním hybatelem digitalizace by měl být především stát. "Stát má mít aktivní roli v procesu digitalizace," řekla doslova Šojdrová. Připravovaná diginovela vysílacího zákona je podle ní klíčem k rychlému řešení a zpřehlednění celé situace. Vyzvala zástupce ministerstev, aby vládní návrh předjednali se zástupci všech politických stran ještě předtím, než přijde do sněmovny. Novela tak bude mít v dolní komoře parlamentu jednodušší pozici. Smysl naopak nevidí v existenci Národní koordinační skupiny. "Domnívám se, že NKS nemá smysl. Není to nic proti panu Duspivovi osobně, ale já nemám výsledky její legislativní činnosti. Kladu si otázku, zda má smysl a zda by měla být dokonce vyztužována," prohlásila poslankyně. Pochválila také Českou televizi za aktivní přístup k přechodu na digitální vysílání a poznamenala, že jí chybí podpora vlády vůči České televizi. Nedávno přijatý slovenský digitální zákon označila za inspirativní a "velmi zajímavé čtení". Ocenila také, že Český rozhlas přináší pravidelné informace o digitálním vysílání v sobotním dopoledním Radiožurnálu (jde o krátký pořad iŽurnál, který začíná přibližně v 10.35 hodin - pozn. red.).

12:38 Také komunistická poslankyně Ivana Levá si myslí, že by všechno šlo hladce, kdyby byla novela před vstupem do sněmovny předjednána s politickými stranami. Jinak by mohlo dojít ke komplikacím, nastíněným Vítězslavem Jandákem, který upozornil, že jeden pozměňovací návrh může celou snahu zhatit. Levá apelovala, aby diginovela rozhodně nepoškodila veřejnoprávní média, z technického plánu přechodu učinila vymahatelný dokument a vyrovnala se s Novou a Primou. "Čtyři bonusové licence pro Novu a Primu jsou ovšem politicky neprůchodné," chladila ambice komerčních stanic Levá. Politovala také obyvatele každé oblasti, kterou čeká digitalizace, pokud bude tamní kampaň probíhat stejně jako na Domažlicku, což je domovský region poslankyně.

12:45 Člen mediální komise Petr Pleva (ODS) varoval před udržováním "digitálních mýtů", zejména těch o vyšší kvalitě vysílání, levnějším šíření, větším konkurenčním prostředí a prodávání licencí zájemcům. Kdyby televize za digitální licence platily, dopadlo by to podle Plevy stejně špatně jako v Maďarsku. "Je to slepá ulička, která vede k tomu, že televize, které si koupí licenci, nemají peníze na programy," konstatoval Pleva. Přispěl také příkladem z Finska, které je v rámci Evropy nejdál s digitalizací. Ačkoliv analogové terestrické vysílání vypne už na podzim, penetrace set-top-boxy mezi obyvatelstvem dosáhla jen 45 procent.

12:55 Předseda Národní koordinační skupiny Zdeněk Duspiva v reakci na Michaelu Šojdrovou upozornil, že "všude, kde se přecházelo na digitální vysílání, byl nějaký koordinátor tohoto procesu". Slíbil, že kampaň k digitálnímu vysílání bude intenzivnější ve chvíli, kdy bude známé datum vypnutí analogového signálu na Domažlicku.

13:00 V rámci diskuse posléze vystoupil také ředitel televize Nova Petr Dvořák. "Když tu všichni chválí Českou televizi, jaký je tahoun, tak bych řekl, že v Domažlicích a Ústí vysíláme spolu. A zájem o digitální vysílání v Domažlicích nastal, až když jsme tam začali na Vánoce vysílat my," poznamenal.

13:07 Poslanci Jandák a Levá vyřešili nekvalitní příjem televizních programů tím, že si pořídili satelity. Jandák nechal řešení na odborné firmě, "a když jsem přijel, měl jsem na střeše rendlík a 260 programů. Stálo mě to sedm a půl tisíce," popsal příjem signálu u rakouských hranic. Poslankyně Levá si pořídila o něco dražší satelit především kvůli tomu, aby měla Galaxii a mohla se dívat na anglickou fotbalovou ligu.

13:10 Exministr informatiky Vladimír Mlynář vyzval stát, aby přestal regulovat, kdo kde má vysílat. "Neříkám, že se má zrušit regulace, ale uvolnit regulace," přiblížil.

13:25 Podle generálního ředitele zpravodajské televize Z1 Martina Mrnky nemá pro digitální televize, které loni v září přišly o licence, smysl řešení, navrhované novelou vysílacího zákona. Ta počítá s přechodnými digitálními licencemi na jeden rok. Ty ale z hlediska investic nemají pro majitele televizí smysl.

13:30 Konference bude pokračovat odpoledním blokem v 15.30.

15:41 Stát má podle Leoše Pohla z Czech Digital Group jenom dvě možnosti, jak odblokovat současnou situaci se zaváděním zemského digitálního televizního vysílání. Buď znárodní analogové kmitočty, nebo vyvolá generální dohodu mezi všemi zainteresovanými stranami. Zablokování situace zavinil v roce 2000 podle Leoše Pohla ČTÚ svými připomínkami k novele vysílacího zákona a ještě před ním poslanecká sněmovna.

15:44 "Viníkem zablokování jsou všichni, kdo se na tom nějakým způsobem podíleli. Všichni hráči přecenili moderní technologie," poznamenal Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ.

15:46 Jan Lamser z Poštovní spořitelny zavtipkoval, že "digitalizace je jediný problém, kde bankovní sektor není označován za hlavního viníka". "Nás zajímá dopad na diváky a technologické souvislosti, které se týkají domácností," uvedl Lamser. "Nesnažíme se hledat viníka, ale spíše pomoct celému procesu."

15:49 "Přemýšlel jsem, k čemu nám bude, když zjistíme, kdo za to může," poznamenal Pavel Hanuš z České televize. "Tohle je přece výjimečný proces. Nikdy v budoucnu už nebudeme likvidovat masově používanou funkční technologii a nahrazovat ji jinou." Dnes podle něj stát ze zákona prodloužením licencí garantoval analogové vysílání a musí se to změnit - buď násilně, nebo dohodou. "Viníkem je proces sám, a teď hledejme, co s tím budeme dělat."

15:53 Ředitel pro strategický rozvoj Slovenské televize Nikolaj Savický řekl, že na Slovensku se digitalizaci odblokovat podařilo. "To, co ten proces přináší, je velké narušení fungujícího a silného trhu."

15:55 Slovenský prezident včera podepsal zákon o digitálním vysílání, oznámil Savický přítomným.

15:58 Podle Savického je hlavním významem digitalizace diverzifikace distribučních cest, jimiž se signál dostává k divákům. "Digitalizaci přenosu TV signálu můžeme přirovnat k přenesení dopravy ze železnice na mnohaproudou dálnici. Slovenská televize vycházela právě z této představy, DVB-T pro ni nebylo jediným zaklínadlem."

16:01 S digitalizací se musí změnit také základní poslání veřejné služby, upozornil Savický. "Napříště budou moci veřejnoprávní média svou legitimitu opírat pouze o specifickou programovou nabídku, formátem nebo kvalitou odlišnou od komerčních stanic."

16:04 Původní znění digitálního zákona odmítly slovenské komerční televize kvůli tomu, že pro ně byl diskriminační, zatímco STV vadilo, že by se v podstatě stala licencovaným subjektem. Ta ale potřebovala mít garanci, že bude mít kde vysílat své programy.

16:07 "Slovenská televize doufá, že v příštím roce spustí digitální sportovní kanál," zopakoval Savický dřívější informace. STV chce být zastoupena ve všech platformách šíření digitálního signálu.

16:13 "Jedním z mýtů je, že technický plán přechodu vyřeší všechny problémy digitalizace," vzal si slovo Pavel Dvořák z ČTÚ. Problémů české digitalizace je podle úřadu asi dvanáct. Je nutné například zpřesnění postupů a práv v souvislosti s vracením analogových kmitočtů. "Musí být zcela jasný postup, jak se budou vracet," apeloval Dvořák. Zakotveny by také měly být povinnosti dotčených subjektů. "Zejména je to povinnost zahájit digitální vysílání, tedy musí být zcela jasno, kdy a na jakém území musí být zahájeno digitální vysílání a s tím související stavění sítí," vysvětlil Dvořák. Digitální novela by také měla upřesnit některé pojmy, například pokrytí obyvatelstva signálem. A nutné je také vyjasnění pozice regionálních a místních stanic. "Konkrétně například, jestli regionální televize sestaví programovou síť, zda má být přidělena celoplošná licence, do jakého multiplexu má být umístěna, a tak dále," upřesnil předseda Rady ČTÚ. Není také jasné, jak a kdo bude řešit spory mezi operátory sítí a provozovateli vysílání. Nejsou jasné ani sankce, ať už ve smyslu odebrání kmitočtů nebo peněžních sankcí.

16:29 Jízdní řád digitalizace sice podle člena Rady ČTÚ Michala Frankla existuje, ale nefunguje. "Technický plán přechodu je platný a účinný, ale není funkční," potvrdil jeho slova Dvořák. "Pro mě jako provozovatele televizního vysílání je k ničemu, protože se podle něj nepojede," shrnul jeho jmenovec Petr Dvořák, generální ředitel Novy. "Musíme opustit koncept bonusových licencí za podpis plánu," myslí si Frankl. Místo toho by měly být bonusové licence nárokovány za vrácení analogových vysílačů.

16:36 "Co se TPP týče, musíme se vrátit do reality a vrátit plán tam, kam patří - je to technický dokument a neměli bychom se do něj snažit vsunout otázky politické, ekonomické...," domnívá se Pavel Hanuš z ČT. Připomněl, že se do TPP vkládaly nereálné naděje, když se při různých jednáních spoléhalo, že "to vyřeší TPP".

17:03 Slovenský digitální zákon dává možnost vysílat digitálně každému, kdo bude chtít a odbourává tak klasické schéma udělování licencí. Situace kolem prodloužených analogových licencí na Slovensku je přitom podle Savického stejná, ne-li horší, než v České republice. Televize Markíza má licenci až do roku 2019. "Na tiskovém trhu vychází takový deník, který si najde své čtenáře. Každá analýza říká, že dvacet televizí se tady nemůže uživit. Jinými slovy, tady budou chodit síťaři za provozovateli programů, za těmi deseti úspěšnými, a říkat: Nechcete vysílat u nás?" přiblížil Michal Frankl, jak by mohl digitální trh vypadat u nás, pokud by bylo udělování licencí zrušeno i v ČR.

17:15 Sankce jsou sekundární, nebudou-li fungovat dohody, je to na úkor samotného vysílání, konstatovala lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová v reakci na Pavla Dvořáka.

18:00 V posledním panelu prvního dne mediální konference usedli držitelé-nedržitelé digitálních licencí. "Východiskem ze současné situace je legislativní postup, bude-li provázen shodou, bude o to lepší," řekl za RTA Jaroslav Berka. "Pokud za odblokování digitalizace považujeme to, že se začne celoplošně vysílat, tak to je ten cíl," dodal. Politické rozhodování podle něj na Slovensku bylo jednodušší, protože vládnoucí strana má 47 % preferencí v průzkumech veřejného mínění a koalice má pohodlnou většinu.

18:05 "Souhlasil bych s Petrem Štěpánkem, že hlavním viníkem české digitalizace je Jára Cimrman, protože nedokázal popsat dost slepých uliček," vtipkoval Petr Dvořák. "Ale vážně, viníkem je alibismus zúčastněných a jejich obava udělat jakýkoliv krok. Minule jsme se tu domluvili, že se dohodneme, a jediné, co se stalo, je, že my jsme udělali, co jsme tu slíbili (stažení kasační stížnosti - pozn. red.)," pokračoval.

18:10 "Jsem jediný, kdo poznal problém z obou stran," řekl Petr Chajda, nynější výkonný ředitel TV Prima, dříve ředitel TV Barrandov. "Ještě před 14 dny bojoval na naší straně," poznamenal Jiří Balvín z Óčka.

18:14 "My měli v ruce papír, kde bylo razítko 'Nabylo právní moci'. Užívat nyní argumenty, že jsme měli vyčkat do případných soudních rozhodnutí, je pro nás nepřijatelné," pokračoval generální ředitel hudební televize. "Přechod na digitální vysílání není ukojení ambicí techniků. To je proces, který se zahájil v šedesátých letech minulého století v zahraničí. Už tehdy si uvědomovali, že se v analogu do toho vzduchu nevejdou. My to tu čtyřicet let zaspali a teď to všechno doháníme," doplnil Balvín. "Teď nemá vůbec smysl hledat nějakého viníka. Pojďme si sednout za kulatý stůl a tu legislativu změnit. Jinak než změnou legislativy se nepohneme a budeme se tu scházet, budeme sem jezdit... Já tady oslavím odchod do důchodu, zbývá mi do něho osm let," uzavřel v nadsázce Balvín.

18:21 "Minule jsme tu hledali otce digitalizace, teď hledáme hrobaře digitalizace," glosoval situaci Martin Mrnka ze Z1.

18:22 Petr Dvořák zahájil svou prezentaci Digitalizační paradoxy. "TPP v roce 2006 jsem si nazval jako Těžko Prosaditelný Plán. Přirovnal jsem si ho ke svatbě. Ta svatba fungovala tak, že my jsme měli být manželkou, ale oni nás nepožádali řádně o ruku. Zároveň jsme nedostali žádné dary, tedy chybí ty kompenzace, které měly být oslazením. Nedostali jsme ani papíry a navíc proběhla i svatební noc s milenkou, když jsme dostávali tiskové zprávy, že ČTÚ dávno jedná s Českou televizí," glosoval na úvod. V roce 2007 by TPP podle Dvořáka mělo znamenat Těžiště je Penetrace a Pokrytí. Přednost mají dostat pravidla před termíny. "Pokud bude dodržena nějaká penetrace a nějaké pokrytí, které umožní provozovatelům dostat se k divákům, tak je nám to úplně jedno," přiznal Dvořák. Přednost má mít také divák a jasná definice zodpovědnosti státu. "Několikrát jsme volali po tom, že bychom chtěli na straně státu nějakou centrálu, se kterou bychom mohli jednat," zdůraznil ředitel Novy. Zlepšit by se měla také informovanost. "Dávám za pravdu paní poslankyni Levé, že je to tristní," konstatoval. "Budeme-li bráni vážně, jsme ochotni s ní pomoct," slíbil Dvořák. Nova také požaduje průběžné měření a vyhodnocování celého procesu.

18:29 Televize Nova investovala do rozvoje DVB-T už 700 milionů Kč, oznámil Dvořák. Dalších 750 milionů by mělo padnout na investice v roce 2007 a 2008. Roční náklady na digitální vysílání v Praze, Brně, Ostravě, Domažlicích a výhledově v Ústí nad Labem uvést odmítnul.

18:31 Celkový průměrný podíl na sledovanosti 43 měřených proramů v kabelovém vysílání byl 5-7 %, uvedl v prezentaci Dvořák. "Český divák je konzervativní," vyvodil z toho ředitel Novy. Pro diváka není rozhodující kvantita, ale kvalita, proto začne Nova v 1. čtvrtletí 2008 vysílat v HDTV, oznámil Dvořák. "Neměli bychom náhodou předložit divákům možnost koupit si set-top-boxy s více typy kódování?" zeptal se s ohledem na rozvoj MPEG-4. V roce 2012 Nova předpokládá, že technický vývoj umožní vysílání 12-14 programů v SD kvalitě v jednom multiplexu.

Ideální přechodová představa digitálního vysílání v roce 2008 podle TV Nova

MULTIPLEX 1: ČT (stávající kanály) MULTIPLEX 2: Nova + její dva tematické kanály ze zákona + tematický program vzešlý z licenčního řízení MULTIPLEX 3: Prima + kanály ze zákona + tematický program z licenčního řízení + regiony? MULTIPLEX 4: 8 nových programů v MPEG-4

Finální představa digitálního vysílání v roce 2010 podle TV Nova

MULTIPLEX 1: ČT - 4 kanály SD MPEG-2 nebo 1x HDTV + 4x SD MPEG-4 nebo... MULTIPLEX 2: TV Nova HDTV + TV Nova SD + 2-3x Nova tematický kanál + 1-2 volné pozice MULTIPLEX 3: TV Prima obdobně jako Nova MULTIPLEX 4: 8 nových programů v MPEG-4

"Všichni by byli happy," shrnul Dvořák. "Politici by byli rádi, že došlo k rozšíření programové nabídky, diváci by byli rádi, že by získali nejnovější technologie, čímž by byla konečně poskytnuta digitální kvalita a počítali jsme i s prostorem pro mobilní služby. Divák by měl vše, co si opravdu přeje." Jestliže se bude hledat hrobař digitalizace, tak Nova jím být podle svého generálního ředitele nemůže. "To je digitální železná opona," komentoval Dvořákův návrh Mrnka. "Smyslem digitalizace přece je otevřít tu železnou oponu," namítnul. "To, co jste představil, není přednost pro diváka. Jediný, kdo by tam byl happy, by byla Nova," dodal Mrnka s tím, že digitální stanice byly připraveny investovat do digitálního vysílání pět miliard korun. Jiří Balvín složil Dvořákovi poklonu, že jde plně ve šlépějích svého velkého učitele Vladimíra Železného. "Toho jsem se jednou ptal, co má proti digitalizaci. 'Já?!' opáčil Železný, 'já proti ní nic nemám. Ale do poslední chvíle proti ní budu bojovat,'" zavzpomínal Balvín.

18:54 Předseda RRTV Václav Žák: "Je navýsost dobře, že Nova konečně řekla, co si přeje. To, že s tím nesouhlasíte, je legitimní. Zaplaťpámbu, že je o čem jednat."

19:11 Martin Mrnka navrhnul alternativu k plánům Novy. "Nechť Nova zůstane na analogu, neboť je to pro ni podle mého názoru stále nejvýnosnější způsob vysílání, a digitálně ať vysíláme my a samozřejmě i další držitelé nových licencí," řekl.

19:13 Michaela Šojdrová: "Je dobře, že pan Dvořák dal karty na stůl. Jsem ráda, že známe jeho představu, byť je maximalistická. Důležité je to, co upozornil: zase nás předbíhá technika."

19:10 Šéf techniky TV Nova Ivo Ferkl o vysílání v HDTV: "Jdeme na nejvyšší rozlišení, 1920x1080 prokládané. Do budoucna bude obsah v high definition kralovat."

19:18 David Stádník se domnívá, že žádná novela nic nevyřeší, klíčem by měla být dohoda, jejíž součástí budou také legislativní změny.

19:21 "Přistoupíme-li na MPEG-4, zdvoj- až ztrojnásobí se ceny set-top-boxů," upozornil předseda Rady ČTÚ. Na českém trhu je v tuto chvíli podle něj jediný přístroj, který umí MPEG-4 i MPEG-2.

19:23 "HDTV svět neřeší, řešme to, co máme řešit a na HDTV se vykašleme," řekl Jiří Balvín z Óčka.

19:25 Pavel Hanuš, Česká televize: "Určitě jsme na HDTV lépe připraveni než Nova, v tuto chvíli, to jsem si jistý." Náklady České televize na digitální vysílání jsou asi 800 milionů Kč na dva roky.

19:31 Exministr Mlynář vyzval, aby stát vůbec neurčoval, jestli se má vysílat v MPEG-2 nebo MPEG-4. "Copak stát určuje, kdy se má přejít z DVD na Blueray?" uvedl příklad. Použitou kompresi by podle něj měl vyřešit trh. "Pochopil jsem vyjádření digitálních televizí tak, že si přejí, aby televize Nova byla jedna z dvaceti na trhu. Ale je potřeba si říct, že ten čas uplynul v roce 2000 a Nova má nyní značný náskok," uvedl.