POSCON

POSCON je aktivita německé mediální rady se sídlem ve spolkové zemi Porýní-Falcko. Název je zkratkou slov Positive Content, celý oficiální název je Positive Online Content and Services for Children in Europe (česky Pozitivní online obsah a služby pro děti v Evropě).

POSCON - Logo projektu

Cílem je vytvořit referenční materiál, jak po obsahové a technické stránce připravit internetovou stránku, aby byla vhodná pro děti. To například znamená, aby byla snadno ovladatelná i pro děti s postižením, aby byla srozumitelná úměrně jejich věku a nebyla propojena s obsahem pro dospělé uživatele (včetně služeb vyžadujících platby, apod.).

Na tvorbě referenčního manuálu se podílejí odborníci z 15 evropských zemí. V síti POSCON jsou zastoupeni producenti obsahu, výzkumníci, zástupci rodičovských asociací, univerzitní pracovníci, provozovatelé webů a další.

Českou republiku zastupují Český rozhlas (Filip Rožánek) a Národní centrum bezpečnějšího internetu (Jiří Palyza).

Projekt byl spuštěn v říjnu 2012 a potrvá do listopadu 2014. Podrobné informace najdete na webu: www.positivecontent.eu