Pozor, změna redakční adresy od července 2024.

Předseda RRTV by chtěl lepší vymahatelnost pokut

"Nemyslím si, že se s tím přechodem na digitální vysílací technologie něco změní. Stát bude mít nadále odpovědnost ve smyslu regulačním, a musí umět té regulaci dostát. Nemůže to ovšem dělat dramaticky jinak než dosud. Princip regulace vychází z toho, že sdělovací prostředky jsou velmi účinné - jako zbraň," řekl na Českokrumlovské mediální konferenci předseda RRTV Petr Pospíchal.

Nevidí podle svých slov ani žádný důvod k tomu, proč by mělo být regulace méně.

"Vysílání má být předvídatelné a srozumitelné pro diváka. Divák má právo v každém okamžiku vědět, zda sleduje reklamu, nebo pořad, který není komerčně ovlivněn. Pokud dojde k prolnutí těchto dvou prvků, bude věrohodnost vysílání značně ochromena. Asi těžko budeme z těchto hodnot slevovat jenom proto, že stanic bude více. Divák má také právo na objektivitu. Stejně tak na ochranu mravnosti, divák má rodinu, má děti, vyznává určité hodnoty, má své životní zásady. Nu, a pak má divák právo také na to, aby vysílání bylo důstojné. Právo diváka je chráněno tou regulací, čili to není abstraktní princip. Z tohoto hlediska se nic měnit nebude," uvedl.

Pospíchal vidí jako bolístku pomalou vymahatelnost udělených pokut. "Je potřeba, aby právě pro tu šíři nabídky, ta sankční účinnost byla rychlejší. Aby ten regulátor mohl využít vymahatelnosti práva. Není to proto, aby regulátor mohl trestat ještě přísněji. Myslím, že v tom problém není. Je to princip, známý z trestního práva, že pokud sankce nefungují, tak to není proto, že by byly malé, ale protože se ukládají pozdě."

V současnosti je podle Pospíchala vymahatelnost minimální, systém je pomalý a neúčinný. "V některých zemích je takový krásný prvek regulační, že ten regulátor má právo vypnout vysílání třeba na deset minut, okamžitě, hned," prohlásil šéf vysílací rady. "Chci, aby vztah mezi provozovateli a radou byl dobrý a účinný," uzavřel vystoupení Pospíchal.