Správné řešení kvízu

1. Jak oslovíte tyto muže?

 • Stýblo – pane Stýblo
 • Pistorius – pane Pistoriusi/pane Pistorie (přípustné jsou obě varianty, současná čeština spíše nemění základ jména)
 • Schlegel – pane Schleg(e)le (vypuštění -e- záleží na rodinné tradici, u cizinců se zpravidla ponechává)

2. Doplňte správné tvary příjmení:

 • K projektu přizvěte pana (Holek).
  K projektu přizvěte pana Holka.
 • V příštím pořadu pohovoříme o Jiřím (Sádlo).
  V příštím pořadu pohovoříme o Jiřím Sádlovi.
 • Panu (Smrt) bylo uděleno prestižní ocenění.
  Panu Smrtovi bylo uděleno prestižní ocenění. Příjmení utvořená z obecných jmen se skloňují podle rodu nositele jména.

3. Doplňte správné tvary jmen:

 • Známá je tvorba (Hans Christian Schmid) i (Walter de la Mare).
  Známá je tvorba Hanse Christiana Schmida i Waltera de la Mareho/de la Mare (přípustné jsou obě varianty).
 • Druhá povídka stojí na komikovi Chuckovi (Lorre).
  Druhá povídka stojí na komikovi Chuckovi Lorr(e)ovi. Koncové -e se nevyslovuje, lze ho tedy vypustit.
 • Pokusíme se dnes představit pana (Leigh) všem příznivcům anglické satiry.
  Pokusíme se dnes představit pana Leigha [lía] všem příznivcům anglické satiry.

4. Doplňte správné tvary:

 • Na (Chang Kai-Chen) byl nejlepší pohled ve druhém setu.
  Na Kchaj-čchen Čchangovou byl nejlepší pohled ve druhém setu. Při přepisu a skloňování jmen z asijských jazyků musíte rozlišit, co je křestní jméno a co příjmení.
 • Pro (Date-Krumm) to znamenalo osmý triumf na turnaji WTA.
  Pro Dateovou-Krummovou [dejtovou krumovou] to znamenalo osmý triumf na turnaji WTA.
 • Běloruské koulařce (Nadzeya Ostapchuk) sebrali medaili.
  Běloruské koulařce Naděždě Ostapčukové sebrali medaili. Bělorusko má dva úřední jazyky (běloruštinu a ruštinu). V tuzemských médiích se používá spíše přepis ruské varianty jména, běloruská varianta by byla „Nadzeje Astapčukové“.

5. Jaké příjmení bude mít žena, která se provdala za pana Osolsobě?
Bude to paní Osolsobová, vyskytuje se také tvar Osolsoběová.

6. Slečna Bourová se provdala za pana Maříka. Používat bude obě příjmení. Oslovte šťastnou novomanželku v 5. pádě.
Paní Maříková. Je to chyták, protože oslovení není v češtině kodifikováno. Správně je tedy také „paní Maříková Bourová“. První je vždy aktuální příjmení, po něm následuje příjmení za svobodna. Tato složená příjmení se dnes na rozdíl od dřívější praxe zapisují bez spojovníku, psaní se spojovníkem se zachovává jen u dříve vzniklých příjmení tohoto typu.

7. Doplňte správný tvar příjmení ženy, která se rozhodla pro nepřechýlenou variantu: „Paní (Smetana), jak jste se dostala k práci moderátorky?“
Paní Smetana, jak jste se dostala k práci moderátorky? Případně „paní Smetano“. V češtině totiž pro takové případy neexistuje vhodná varianta skloňování, všechno jsou to východiska z nouze.

8. Utvořte 2. pád k těmto jménům (pokud si to chcete ztížit, tak i včetně výslovnosti):

 • François Prévost
  François/Françoise  Prévosta [fransoa/fransoaze prevosta]
 • Stéphane Mallarmé
  Stéphana Mallarméa/Mallarmého [stefana malarmea/malarmeho]
 • Eugène Delacroix
  Eugèna Delacroixe [ežena delakroaze] – výklad

(Na motivy testu připraveného PhDr. Martinem Proškem, Ph.D. )