Whose Media, Whose Interests?

Conference at Václav Havel Library in Prague

Úvodní příspěvek při mezinárodním diskusním panelu o roli a nezávislosti médií veřejné služby.