Veřejná služba v evropském kontextu

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu uspořádalo 27. dubna 2009 na Katedře žurnalistiky FSV UK seminář, jehož tématem byla budoucnost médií veřejné služby. Specificky se seminář věnoval postavení Českého rozhlasu. Následující text je přepisem mé přednášky.

Dave Barry: Vybrané delikatesy

Dave Barry zjišťuje, jak se chovají francouzští číšníci. Dopustí se jednoho strašlivého faux pas a pozná Provence na vlastní chuťové buňky.