Pozor, změna redakční adresy od července 2024.

Švédsko má jasno, tradiční rozhlas chce vypnout za osm let

Švédská vláda dnes představila plán přechodu na digitální rozhlasové vysílání (DAB+). Materiál sestavila národní koordinátorka, která na něm pracovala od loňského podzimu. Během jednoho roku vyjednala podmínky s veřejnoprávními i soukromými stanicemi. Do procesu se zapojily také úřady, konkrétně vysílací rada a telekomunikační regulátor. 

Digitální rádio
„Úkolem bylo navrhnout jak digitalizovat rozhlasové vysílání, ne proč,“ konstatuje tisková zpráva. „Hlavním důvodem digitalizace je nicméně další rozvoj rádia ve Švédsku, souběžně s udržením a modernizací kriticky důležité informační infrastruktury dostupné každému občanovi,“ píše se dále v prohlášení.

Plán přechodu na digitální rozhlas má celkem tři části. První se týká souběžného analogového a digitálního vysílání, druhá se zabývá prodloužením analogových licencí pro komerční vysílatele, třetí stanovuje podmínky pro úplné vypnutí analogového vysílání na FM.

Za předpokladu, že strategii na podzim 2015 schválí také švédský parlament, obdrží veřejnoprávní Švédský rozhlas licence k digitálnímu vysílání platné od 1. ledna 2016. Tím se otevře cesta k veřejné zakázce na distributora signálu a veřejnoprávní rádio bude moci připravovat nové služby. Do Vánoc 2016 by digitální pokrytí veřejnoprávního rozhlasu mělo dosáhnout sedmdesáti procent obyvatel.

Komerční provozovatelé rádií dostali licence k digitálnímu vysílání v říjnu letošního roku a předpokládá se, že jejich digitální signál dosáhne k 70 procentům obyvatel ve stejné době jako nová veřejnoprávní síť.

Od Vánoc 2016 se začne počítat přechodné období souběžného vysílání na analogových i digitálních platformách. To by podle návrhu mělo trvat asi 5 až 8 let. Během této doby mají postupně končit současné licence komerčních provozovatelů na analogové vysílání. Aby je vláda motivovala k podporování digitalizace, jejich licence budou krátkodobě prodlouženy a vyprší až k datu ukončení vysílání na FM. Prodloužení platnosti licencí je nebude nic stát, ale příslušné úřady k němu přistoupí jen tehdy, pokud bude komerční provozovatel souběžně vysílat digitálně.

Úplné vypnutí analogového rozhlasového vysílání je naplánováno na rok 2022, a to při splnění celkem čtyř podmínek. První podmínkou je, že digitální síť veřejnoprávního rozhlasu musí dosáhnout shodného pokrytí jako současné FM vysílače, konkrétně 99,8 procenta. Za druhé, digitální vysílání musí nabídnout posluchačům širší výběr stanic a přidanou hodnotu (tím se zpravidla myslí různé doplňkové služby v rámci digitálního signálu). Za třetí, polovina posluchačů musí v té době poslouchat rozhlasové vysílání digitálně, takže pro ně vypnutí FM nebude představovat problém. Poslední podmínka myslí na majitele aut a určuje, že mají mít „ekonomické a praktické možnosti“, jak připravit svoje autorádia na příjem digitálního vysílání.

Švédská digitální koordinátorka Nina Wormbs
Švédská digitální koordinátorka Nina Wormbs na tiskové konferenci (1. prosince 2014)

Pokud se v roce 2020 ukáže, že všechny čtyři podmínky jsou splněny, skončí analogový rozhlas v roce 2022. Pokud splněny nebudou, prodlouží se termín vypnutí o dva roky, tedy na rok 2024. Vyhodnocování kritérií bude mít na starosti švédská Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, průběžné zprávy bude podávat vládě. Analogové vysílání bude nadále dovoleno jen komunitním rádiím, tedy zpravidla lokálním stanicím provozovaným neziskovými organizacemi, které se často zaměřují na náboženství, velmi okrajové žánry nebo různé menšiny. Ve Švédsku tento koncept existuje od konce sedmdesátých let, momentálně v zemi vysílá asi stovka komunitních rádií.

Veřejnoprávní rozhlas, který denně poslouchá 60 % obyvatel, bude všechny programy vysílat ve svém samostatném digitálním multiplexu. Druhá společná digitální síť připadne komerčním stanicím, jejichž popularita mezi veřejností je výrazně nižší (nejposlouchanější soukromé rádio Mix Megapol má podíl na trhu ve výši 17 %).

Náklady na souběžné vysílání bude kompenzovat stát prostřednictvím zvláštní půjčky, kterou provozovatelé začnou splácet po vypnutí FM vysílačů, kdy se očekává pokles nákladů na šíření signálu. Podobný model už si Švédsko vyzkoušelo při digitalizaci televizního vysílání. Veřejnoprávnímu rozhlasu kromě toho budou vytvořeny finanční podmínky pro rozvoj nových digitálních služeb.

Posluchači si budou kvůli digitálnímu vysílání muset pořídit nové přijímače. Vládní koordinátorka Nina Wormbs jejich počet odhaduje na 10 milionů kusů. Spočítala i to, že pokud by je všichni Švédi vyměnili najednou ve stejném roce, tvořily by analogové přijímače tři procenta veškerého elektronického odpadu.

Švédská vláda předpokládá, že digitalizace rozhlasového vysílání rozšíří nabídku stanic pro posluchače a celkově zvýší konkurenční boj mezi jednotlivými provozovateli. Zároveň se sníží výdaje na šíření signálu, protože digitální vysílače jsou efektivnější a mají nižší energetické nároky.

Další informace: