Svět rozhlasu

Svět rozhlasu
Odborný bulletin, který se věnuje problematice rozhlasového vysílání ve všech jeho podobách. Vychází dvakrát ročně, vydává ho Český rozhlas a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.

Otiskuje příspěvky z oboru rozhlasové teorie, zkušenosti z praxe, zprávy o dění ve světových stanicích, medailonky osobností spjatých s prací pro rozhlas, významné dokumenty, informace o technickém vývoji a kapitoly z historie rozhlasového vysílání u nás.

Svět rozhlasu je určen nejen „rozhlasákům“, ale také studentům žurnalistiky, tvůrcům a veřejnosti se zájmem o rozhlasové dění.

ISSN 1213-3817 Archiv vydaných čísel Kontakt na redakci

Mé příspěvky ve Světě rozhlasu