Vítejte ve Švýcarsku. Co vám můžeme zabavit?

Cestování do Švýcarska se může změnit v nepříjemnost, pokud u sebe budete mít - byť nevědomě - padělané zboží. Když jsem dnes přiletěl do Ženevy, zaujala mě při čekání na kufr výstražná cedule, upozorňující na pravidla platná od 1. července 2008. Švýcarští celníci mohou už bezmála tři roky přímo na letišti zabavovat výrobky, které napodobují známé značky. Bez náhrady, ale také bez pokuty.

Protože mě to zaujalo, podíval jsem se, kde se tato zajímavá kompetence vzala. Vzešla z inciativy Švýcarské protipirátské asociace, která ji prolobbovala do tamních zákonů. Cílem je omezit oběh padělaného zboží a jeho dostupnost v zemi. Padělky je zakázáno dovážet nejen pro obchodní, ale také pro soukromé účely, a celníci jsou oprávněni podezřelé výrobky zadržet, i kdyby to byl jeden kus, který třeba máte na sobě.

Švýcarští zákonodárci ovšem do zákona nezahrnuli pokuty za držení padělaných výrobků pro soukromé účely, čímž se prý místní zákony liší od Itálie nebo Francie. Podotýkám ovšem, že v tomto bodě vycházím z údajů protipirátské asociace, italskou ani francouzskou legislativu jsem osobně nezkoumal. Švýcarům stačí, pokud nelegální výrobek zmizí z povrchu zemského (což neznamená, že se má v letadle vznést do oblak).

"To, že jste padělek nepoznali, nebo o něm nevěděli, nemůže zabránit zabavení zboží. Nepomůže ani to, že jste si výrobek koupili už před nějakou dobou," vysvětluje protipirátská asociace na svém webu. Na základě podnětu od držitele autorských práv mohou být padělky zabavovány (v některých případech i ničeny) při příletu, při odletu, ale i při čekání v tranzitním prostoru. "Není na celnících, aby rozhodovali, jestli jde o padělek, nebo ne. Celní správa může zboží zadržet na základě svého podezření. O tom, jestli je to padělek, rozhodne až soud." Od výrobců a držitelů autorských práv se očekává, že celníkům poskytnou co nejpodrobnější podklady k identifikaci potenciálních padělků.

Zároveň je ale nepravděpodobné, že by zrovna vás zastavili a začali zkoumat, co to máte na sobě. Počet kontrol nijak nevzrostl, celníci spíš dostali berličku, o kterou se mohou opřít při náhodném odhalení padělaného zboží. Za celý rok 2009 podle výroční zprávy federálního celního úřadu proběhlo jen (?) 780 kontrol turistů, přičemž na prvním místě mezi zeměmi je Turecko. Víc než polovina kontrol proběhla na letišti v Curychu, 33 % připadá na Basilej a 8 % na Ženevu.

A co zabavují švýcarské úřady nejčastěji? Nepříliš překvapivě jsou to hlavně falešné kabelky, sluneční brýle, pásky a jiné doplňky (v podstatě polovina případů). Na druhém místě jsou různé druhy oblečení. Třetí místo obsadily napodobeniny luxusních hodinek. Na to jsou v zemi přesných hodinových strojků dost hákliví...