Uvidíme se: Rok demokracie a humanity

Univerzita Karlova pořádá 16. 11. 2017 od 19.30 do 20.30 v Kampusu Hybernská 4 debatu „Současnost, budoucnost, smysl a úloha médií“.

Hosté:

  • Kateřina Eliášová
  • Robert Malecký
  • Filip Rožánek

Debata je součástí charitativního koncertu Rok demokracie a humanity.

Program večera 16. listopadu: 18.30 Known as Brooklyn 19.30 Debata 20.30 Please the Trees